<th id="bg0ah"></th>
  1. <legend id="bg0ah"></legend>
   <progress id="bg0ah"></progress>
    <tbody id="bg0ah"></tbody>

    24 ERP暫估入庫操作步驟
    發布時間:2022.07.21  /  來源:新頁

    1、暫估入庫時:


    2、沖暫估入庫時:


    3、藍字回沖單上修改單價:


    4、生成紅沖單后,暫估入庫單據不能再反審核修改刪除

    5、做了紅沖后,采購付款和采購退貨只能選擇藍字回沖單進行付款和退貨

    911av
     <th id="bg0ah"></th>
     1. <legend id="bg0ah"></legend>
      <progress id="bg0ah"></progress>
       <tbody id="bg0ah"></tbody>